Archive for the ‘Cerita Pendek’ Category

Bobodoran …….

Kulantaran geus lila teu dipariksa ka dokter gigi, nya maksakeun weh ngincid wanci sore mangkukna ka dokter gigi di jl. Bungsu. Saenggeus daftar nya asup kahiji rohangan, kasimpulanana ceuk dokter gigi teh gigi geraham anu be’h kenca kudu dicabut. Ceuk beja, harewos tinu geus pernah dicabut huntu, cenah dicabut huntu teh nyeri kabina-bina, nya akhirna usul ka dokter teh kieu

“dok, dicabut giginya ga sekarang, besok saja ” dokter teh ngajawab “ ya boleh, sesiapnya saja”.

Mangprung balik kalembur, niatan rek neangan batur nu sarua rek dicabut huntu, ceuk pamikir sorangan, lamun isuk dicabut oge, ngalaman nyeri teh moal sorangan lamun aya batur mah.

Satepina di lembur, beberesih, mumuluk terus ngoloyong katukang, maksud rek neangan info anu boga huntu koropok atawa huntu cabuteun, ngaler-ngidul ngawadul di warung tukang, akhirna meunang info yen si abah, tatangga beh kidul cenah huntuna teh geus lila koropok.

“Eta weh sok sering kabejakeun nyeri huntu” ceuk tatangga nu tadina heuay wae mauran anu gutrem.

“Tah ningan aya yeuh pibatureun teh” ceuk sorangan dina hate. Teu dilila-lila, belenyeng ka imahna si abah, nyampak teh si abah keur ngabaheuhay dina dipan awi bari nyuruput cikopi.

”punten bah, damang?”ceuk kuring bari diuk digigireunana. “pangesto jang, kumaha sawalerna?”

”Sae bah, ngan abdi teh bade kumawantun ka abah, aya maksad abdi kadieu teh bah” teu panjang carita teu disumput salindung gonjreng weh satarabasna dicaritakeun ka si abah pimaksudeun teh, teu poho dibibita lamun daek maturan bareng dicabut huntu rek dipangmayarkeun biayana jeung bakal ditraktir jajan batagor simpang. Nya ari kudiolo jajan batagor didayeuh mah teu burung akhirna si abah teh satuju isukan bakal babarengan dicabut huntu.
Lanjut Baca »

Iklan
%d blogger menyukai ini: